Ministerie geeft inzicht aantallen standplaatsen per gemeente

Gepubliceerd op 4 februari 2019 door Het Wiel

Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft op verzoek van Het Wiel alsnog het overzicht verstrekt met het aantal woonwagenstandplaatsen per gemeente. Eerder wilde het ministerie die gegevens niet bekend maken, naar eigen zeggen op verzoek van de VNG (Vereniging van Nederlandse gemeenten). Die zou vrezen dat gemeenten die geen woonwagenstandplaatsen hebben hierop worden aangekeken. 

Op 10 oktober afgelopen jaar publiceerde het ministerie het rapport Woonwagenstandplaatsen in Nederland. Het rapport bevat een overzicht van het aantal standplaatsen in ons land. Per peildatum 1 januari 2018 gaat het om totaal 7.723 standplaatsen, verdeeld over 262 gemeenten. 48 Gemeenten hebben aangegeven geen woonwagenstandplaatsen te hebben. Maar liefst zeventig gemeenten hebben niet aan het onderzoek meegewerkt. Het werkelijke aantal standplaatsen in ons land, kan worden aangenomen, moet dus hoger zijn dan de nu bekende ruim 7.700.

Geen standplaatsen
Over de reden waarom 48 gemeenten nul woonwagenstandplaatsen hebben, doet het rapport geen uitspraken. De inventarisatie is puur gericht geweest op de aantallen, niet op het hoe en waarom ervan. Het kan zijn dat een gemeente geen woonwagenstandplaatsen heeft willen aanleggen, maar het kan evengoed zo zijn dat de betreffende gemeente nooit is benaderd voor een standplaats.

Niet gereageerd
Vraagtekens blijven er ook ten aanzien van de zeventig gemeenten, bijna een op de vijf, die geen cijfers hebben willen of kunnen verstrekken. Vanuit organisaties van woonwagenbewoners is al gesuggereerd dat het waarschijnlijk om gemeenten gaat die geen standplaatsen hebben. Maar die conclusie gaat niet overal op, blijkt uit het nu verstrekte overzicht. De gemeente Gouda bijvoorbeeld heeft geen cijfers overlegd, maar heeft wel enkele tientallen standplaatsen. En zo zijn er meer gemeenten met woonwagenstandplaatsen die geen cijfers hebben verstrekt. 

Mogelijk speelt een rol dat het ministerie de inventarisatie om de twee jaar wil herhalen. Voor gemeenten die hun eigen koers willen blijven varen en zich niet willen schikken naar het beleidskader, is het dan handiger om geen informatie te geven over het huidige aantal standplaatsen.

Corporaties en particuliere bureaus 
Volgens bureau Companen, die het onderzoek heeft uitgevoerd, kan het werkelijke aantal standplaatsen in 25 gemeenten die wel hebben meegewerkt overigens ook groter zijn dan het opgegeven aantal. Het gaat dan om gemeenten waar de aantallen zijn doorgegeven door woningcorporaties en/of andere beheerders (particuliere bureaus). De gemeente kan zelf echter ook standplaatsen in eigendom hebben of de bewoners, schrijft het onderzoeksbureau. Deze standplaatsen zijn dan niet meegenomen in het totaal.

Wat ook ontbreekt in het onderzoek zijn het aantal leegstaande en/of gebarricadeerde standplaatsen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zullen die in de volgende inventarisatie wel worden meegenomen.

Aanvullende informatie
Al met al blijft het dus gissen hoeveel woonwagenstandplaatsen ons land nu werkelijk telt. Op basis van de verstrekte gegevens hebben we een beknopt overzicht gemaakt met de cijfers per provincie (zie onderaan artikel). Het volledige onderzoeksoverzicht met aantallen standplaatsen per gemeente vindt u hier. Daarop is ook te zien van welke zeventig gemeenten de gegevens nog ontbreken. Woont u in een van deze gemeenten en weet u hoeveel woonwagenlocaties en standplaatsen er zijn? En of er ook leegstaande/gebarricadeerde standplaatsen zijn? Geef dit dan door zodat we samen het plaatje compleet kunnen maken. Reageren kan hieronder of via e-mail hetwiel@xs4all.nl

Woonwagenbeleid in kaart

Op de Facebookpagina van de Vereniging tot Behoud van de Woonwagencultuur in Nederland (VBWN) is inmiddels een kaart van Nederland geplaatst waarop te zien is hoe gemeenten omgaan met het beleidskader van minister Ollongren. Samen met nog twee anderen heeft initiatiefnemer Maarten Freriks, van het tot dusver bij de redactie van Het Wiel onbekende online platform VersPers, alle gemeenten aangeschreven en gevraagd naar hun woonwagenbeleid. De reacties van de gemeenten heeft hij verwerkt in de plattegrond. Daarop is via een zoekfunctie te zien welke gemeenten al beleid hebben dat in lijn is met het beleidskader van de minister, welke gemeenten daarmee bezig zijn, en welke gemeenten geen reden zien het beleid aan te passen. Bij de laatste groep horen ook gemeenten die geen woonwagenstandplaatsen hebben en waar tot dusver ook geen vraag is geweest naar standplaatsen. 
Op de Facebookpagina van de VBWN vraagt Maarten Freriks woonwagenbewoners om aanvullende informatie als het antwoord van de gemeente op de plattegrond niet klopt.

Standplaatsenonderzoek, beknopt overzicht per provincie

Groningen:
20 gemeenten gereageerd, samen 174 standplaatsen
5 gemeenten geen info aangeleverd; 8 gemeenten geen standplaatsen.

Friesland: 
20 gemeenten gereageerd, samen 84 standplaatsen
10 gemeenten geen info aangeleverd; 6 gemeenten geen standplaatsen.

Drenthe: 
12 gemeenten gereageerd, samen 387 standplaatsen.
2 gemeenten geen info aangeleverd;1 gemeente geen standplaatsen.

Overijssel:
25 gemeenten gereageerd, samen 459 standplaatsen
5 gemeenten geen info aangeleverd; 1 gemeente geen standplaatsen.

Flevoland: 
6 gemeenten gereageerd, samen 55 standplaatsen
1 gemeente geen info aangeleverd; 1 gemeente geen standplaatsen.

Gelderland: 
53 gemeenten gereageerd, samen 1.092 standplaatsen
9 gemeenten geen info aangeleverd; 4 gemeenten geen standplaatsen.

Limburg: 
33 gemeenten gereageerd, samen 928 standplaatsen
8 gemeenten geen info aangeleverd; 2 gemeenten geen standplaatsen

Noord-Brabant: 
64  gemeenten gereageerd, samen 1.740 standplaatsen
3 gemeenten geen info aangeleverd; 7 gemeenten geen standplaatsen 

Utrecht:
26 gemeenten gereageerd, samen 604  standplaatsen
5 gemeenten geen info aangeleverd; 3 gemeenten geen standplaatsen

Noord-Holland: 
48 gemeenten gereageerd, samen 832 standplaatsen
12 gemeenten geen info aangeleverd; 7 gemeenten geen standplaatsen. 

Zuid-Holland:
60 gemeenten gereageerd, samen 1.214 standplaatsen
8 gemeenten geen info aangeleverd; 7 gemeenten geen standplaatsen.

Zeeland:
13 gemeenten gereageerd, samen 154 standplaatsen
2 gemeenten geen info aangeleverd; 1 gemeente geen standplaatsen.

Delen op social media

Reacties zijn gesloten.

Copyright © Het Wiel 2016 - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist. Tel. 030-2933863