Wethouder Eindhoven: “Die 190 was een loze belofte”

De gemeente Eindhoven gaat haar woonwagenbeleid herijken, dat is een mooi woord voor herzien. Het aantal standplaatsen wordt niet langer uitgebreid naar 190, maar blijft bij de huidige 162 (inclusief de gedoogplaatsen). Verstening is het alternatief voor uitbreiding. En  de gemeente wil gaan inzetten op de jeugd, om hen betere toekomstperspectieven te bieden. "Die 190 was een loze belofte die we niet kunnen waarmaken", zei wethouder Torunoglu tijdens de bespreking van de beleidsnotitie in de raadscommissie. De aanwezige woonwagenbewoners reageren boos: "Dat andere mensen voor ons beslissen waar we moeten gaan wonen, dat vind ik erg." En een andere bewoner: "Wij krijgen een speeltuintje voor de kinderen. Maar wij willen helemaal geen speeltuintje, wij willen standplaatsen."

Foto: helemaal rechtsonder een woonwagenlocatie die Eindhoven mogelijk wil opheffen. De gemeente heeft hiervoor inmiddels een tik op de vingers gekregen van Het College voor de Rechten van de Mens. Het opheffen van standplaatsen waar mensen willen (blijven) wonen, is discriminatie, aldus het College.

Ombudsman kijkt mee over schouders college B en W

De Nationale Ombudsman heeft er geen gras over laten groeien. Het onderzoek is nog niet afgerond, of de eerste resultaten zijn al zichtbaar. In Hardinxveld-Giessendam heeft het college van B en W eind januari besloten om de zes standplaatsen aan de Rijnstraat te behouden. Na bemoeienis van de ombudsman.

Op 17 oktober vorig jaar besloot de ombudsman onderzoek te doen naar het woonwagenbeleid van gemeenten en de landelijke overheid. Via een oproep in het Wiel werd mensen gevraagd bij de ombudsman aan de bel te trekken als zij klachten hebben. Daarop kwamen meldingen over ruim 50 gemeenten binnen. De belangrijkste klachten betroffen: een tekort aan standplaatsen; geen zicht op een plek voor de jonge generatie; moeizame communicatie met de gemeente; onduidelijk beleid van de gemeente.
Het onderzoeksrapport van de ombudsman komt in maart uit. We houden u op de hoogte!

 

Annie Mirosch luidt noodklok over standplaatsentekort

W16_3_Annie_MiroschDe Friese gemeente Smallingerland heeft ruim twintig jaar niets met de uitbreiding van woonwagencentra gedaan. Pas na een noodkreet in april 2015 kwam de trein in beweging. Gesprekken, inventarisaties en een verkenning resulteerden in een wensenlijst voor 33 nieuwe  woonwagenstandplaatsen.

“Als we er in eerste instantie 25 plaatsen bij krijgen, dan kunnen we daar goed mee uit de voeten'', vertelt gangmaker Annie Mirosch uit Drachten, die de belangen behartigt van de Roma en woonwagenbewoners in Smallingerland. (foto: Noordoost.nl)


 

Gesteggel over Hoornse Bobeldijkerweg duurt voort

Er lijkt maar geen einde te komen aan de onzekerheid voor de bewoners van de Hoornse Bobeldijkerweg. Krachttermen werden er gebruikt tijdens de raadsvergadering van 24 mei waarin het falende woonwagenbeleid werd besproken. Maar al wat het de bewoners heeft opgeleverd zijn vier nieuwe huurwagens. En, na meer dan tien jaar, eindelijk een einde aan de brandgevaarlijke situatie op het oude deel van het centrum.
Maar voor de kinderen op de wachtlijst is nog steeds niets geregeld. Dankzij voortdurend gesteggel tussen woningcorporatie Intermaris en de gemeente Hoorn. Foto: Donkere wolken blijven zich samenpakken boven het woonwagencentrum aan de Bobeldijkerweg. (foto: gemeente Hoorn)


 

Oplevering vernieuwde woonwagenlocatie Rijswijk

W15_7_opening_Rijswijk_Molenhof-vernieuwd-foto-René-VerlegMolenhof Rijswijk vierde een klein feestje. De oplevering van de 24 nieuwe standplaatsen, met 22 nieuwe huur- woonwagens, vond enkele dagen voor Sinterklaas plaats. De groen- en speelplek op het centrum moet nog worden ingericht. Maar dat komt wel goed daar in de gemeente Rijswijk. (foto: René Verleg)

De ‘Grönnegse’ aanpak

Insiders kenschetsen hem als een markante persoonlijkheid, met een groot hart voor de woonwagenzaak. Het is onder meer zijn verdienste geweest dat, ondanks aanvankelijk verzet van omwonenden, de eens zo brandgevaarlijke Groningse Kring, is omgebouwd tot een compleet nieuwe wijk. In samenspraak met bewoners én omwonenden. Tijd om af te reizen naar het hoge Noorden en - aan de vooravond van zijn pensioen - in gesprek te gaan met Wim Klein, hoofd Bureau Woonwagenzaken, over de Groningse aanpak én visie.

Bewoners woonwagencentrum Hoorn aan het lijntje gehouden

De bewoners van de Bobeldijkerweg voelen zich aan het lijntje gehouden door de gemeente Hoorn en woningcorporatie Intermaris. Al meer dan tien jaar wordt hen keer op keer herinrichting van het centrum en nieuwe huisvesting beloofd. Maar tot op de dag van vandaag wonen bewoners er in al lang afgeschreven (huur)wagens.

In verzet tegen uitsterfbeleid

Twee woonwagens staan er nog op de eens 15 standplaatsen tellende locatie in Wapenveld, gemeente Heerde. De overige standplaatsen liggen begraven onder een lentegroen grastapijt. Voorgoed? Niet als het aan de familie Goudsmit ligt, die zich nu al sinds jaar en dag verzet tegen het uitsterfbeleid van de gemeente. Zoon Philip vecht een soort gelijk gevecht uit in Elburg: ook daar worden standplaatsen opgeheven, ondanks dat de vraag ernaar groot is.

Utrechtse jongeren in actie

Sinds eind maart staan zo’n elf caravans aan de rand van het Maximapark in Vleuten geparkeerd. Het is een demonstratie van jonge Utrechtse woonwagenbewoners die een plekje willen in de stad . “Ik ben in de wagen geboren en wil daarin blijven ook”, zegt Dientje Huussen.

“Ik ben in de woonwagen geboren, dat is mijn cultuur”

(uit Het Wiel archief) Het is een gezellige drukke boel in de woonkamer. Hennie en Gonnie Descendre staan aan het hoofd van een grote familie; vier kinderen, elf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Daarnaast zijn er nog drie baby’s op komst. Deze middag hebben ze zoveel mogelijk kleinkinderen opgetrommeld, om hun toekomst draait het immers.

Twaalf standplaatsen zijn er momenteel in Nieuw Vennep en dat is veel te weinig. Niet
alleen hun eigen kleinkinderen staan te springen om een vak, bij het kroost van vrienden en kennissen is het eenzelfde verhaal. ‘Drieëntwintig jaar geleden is het grote woonwagencentrum in Hoofddorp opgeheven en zijn verspreid over de gemeente Haarlemmermeer kleine centra ontstaan. In al die jaren is er nog nooit een vak bijgekomen.’

‘We zijn indertijd vrijwillig vertrokken van de Vijfhuizenweg in Hoofddorp. Het centrum werd opgeheven vanwege de nieuwe startbaan van Schiphol. Alle mensen zijn verspreid over Hoofddorp, Badhoevedorp, Abbenes, Nieuw Vennep en Zwaanshoek. Maar er zijn plaatsen verloren gegaan, in het grote kamp waren er 65, in de kleine kampjes zijn er in totaal maar 55 aangelegd’, verzucht Hennie.  Het zit hem erg dwars. Voor zijn gevoel wordt er steeds meer van de woon-wagenbewoners afgenomen, wordt er niets voor ze gedaan.

Discriminatie

De strijd van de Descendres voor meer standplaatsen begon met de verhuisplannen van kleindochter Liesbeth. ‘Zij wilde gaan samenwonen. Liesbeth belde de gemeente voor een vak, maar kon zich nergens inschrijven voor een standplaats. Dat bleek al jaren niet meer te kunnen. Toen zijn we er achteraan gegaan’, vertelt Gonnie. ‘Want waarom moeten de kinderen verplicht in een huis gaan wonen? Zij willen onze cultuur voortzetten. Als mensen vragen waarom we toch in een wagen willen wonen zeg ik altijd: Als ik op een paleis was geboren had ik een prinses geweest. Ik ben in een woonwagen geboren en dat is mijn cultuur.’

In eerste instantie belden ze de gemeente Haarlemmermeer. Toen ze daar bot vingen, besloot Hennie een klacht wegens discriminatie in te dienen bij de Commissie Gelijke Behandeling in Utrecht. Een unicum. Het was voor het eerst dat een gemeente werd aangeklaagd vanwege het niet aanleggen van standplaatsen. ‘Ze vonden dat er geen sprake van discriminatie was maar zeiden wel dat de woonwagenbevolking niet mag uitsterven, dat onze cultuur behouden moet worden’, vat Gonnie samen.

De commissie vond de klacht misschien ongegrond, maar deed wel een aanbeveling (zie reactie gemeente). Tot nu toe heeft het advies nog niet veel opgeleverd, vindt Hennie. Of beter gezegd, het duurt zo lang. Te lang. ‘We zijn al jaren bezig.’ Toch is er sinds de klacht wel wat gebeurd. De familie voerde verscheidene gesprekken met de gemeente en werd daarin bijgestaan door Jos Donker. ‘Wij zagen haar een keer in Het Wiel staan en hebben haar toen benaderd. Zij doet echt heel erg haar best voor ons.’

Inschrijfproblemen
‘Tijdens die gesprekken heeft de gemeente gezegd dat ze wel willen bouwen als er voldoende inschrijvingen zijn’, vervolgt Gonnie. ‘Het probleem is echter dat de kleinkinderen zich tegenwoordig wel kunnen inschrijven bij woningnet, maar alleen voor een woning! Niet voor een standplaats, die categorie bestaat niet. Hoe weten ze dan hoeveel belangstelling er is?’

Daarnaast is er nog een ander probleem. ‘We weten niet wat de drempel is.  Wanneer zijn er voldoende inschrijvingen? Als het er drie zijn of als het er dertig zijn?’ Het zijn vragen waar ze tot op heden geen concreet antwoord op hebben gekregen. Wat wel duidelijk is, is de huidige stand van zaken. Inmiddels, drie jaar later, heeft Liesbeth nog steeds geen vak én is zij al lang niet meer het enige kleinkind dat naarstig op zoek is. Ook Miekie (23) met zoontje Piet (1,5), Gonnie (21)en haar man Danny (24) en Henk (18), Hennie (21) en zijn vrouw Marcha (19) met hun zoontje Pieter kunnen bijvoorbeeld niet wachten totdat er plek is. Allen wonen momenteel noodgedwongen nog thuis, bij de schoonfamilie of andere familieleden in.

Miekie woont met haar zoontje bij Gonnie en Hennie. ‘Natuurlijk is dat raar. Wel leuk hoor’, voegt ze snel toe als ze haar grootouders aankijkt. ‘Maar ik wil hier natuurlijk niet altijd blijven, bij opa en oma blijf ik altijd klein.’ De zwangere Gonnie (21) en haar man Danny klagen nog niet, maar maken zich wel een beetje zorgen. Kleindochter Gonnie; ‘We wonen nu nog bij mijn ouders. En we willen gewoon echt niet naar een huis. Veel te groot! Bovendien willen we onze cultuur voortzetten. Kijk als het moet blijven nog wel een paar jaar thuis wonen, maar ideaal is het niet. We willen dolgraag ons eigen gezinnetje opbouwen.’
Opkomen voor cultuur
Hoe lang het nog gaat duren en of het daadwerkelijk gaat lukken weten ze niet. Op dit moment blijkt er weer iets mis te gaan met de inschrijvingen. Gonnie: ‘Volgens de gemeente hebben zich maar zeven personen ingeschreven bij woningnet, terwijl wij zeker weten dat het er negentien zijn. Nu moeten we bewijzen zoeken, oftewel alle inschrijvingen zwart op wit verzamelen.’  Over vertragingen als deze kan Hennie zich zo opwinden dat hij in woede uitbarst, Gonnie blijft echter altijd de rust zelve. ‘Dat is de enige manier om iets te bereiken, zegt de strijdbare grootmoeder. ‘Ik doe het voor mijn kleinkinderen, voor het nageslacht. Ik doe het voor het behoud van onze leefwijze. En ik hoop dat meer woonwagenbewoners in actie komen, zich er druk om gaan maken, zodat onze cultuur niet uitsterft.’

Laatst hoorde ze op tv over de plannen van de regering voor ‘generatiewoningen’. Huizen met een afzonderlijke uitbouw, die als een buidel tegen de hoofdwoning aankleeft. Bedoelt als ontlasting van de ouderenzorg, zodat het voor kinderen makkelijker wordt om voor hun ouders te zorgen. Het nieuws verbaasde Gonnie enorm. ‘Dat doen wij al heel lang, wij zorgen altijd al voor onze ouders. Mijn moeder heeft tot haar dood bij m’n broer  gewoond. Onze broer heeft samen met broers en zussen haar verzorgd. Het hoort bij onze cultuur, je stopt ouderen niet weg. Waarom wel investeren in deze nieuwe plannen en niet in een paar extra standplaatsen?’

Reactie gemeente Haarlemmermeer

De Commissie Gelijke Behandeling heeft de gemeente Haarlemmermeer de volgende aanbeveling gedaan:
De gemeente moet ervoor zorgen dat woningzoekenden op laagdrempelige wijze hun belangstelling voor een woonwagenstandplaats kenbaar kunnen maken. En de gemeente moet passende maatregelen treffen zodra de verhouding tussen vraag naar en aanbod van woonwagenstandplaatsen wezenlijk uit de pas loopt met de verhouding tussen vraag naar en aanbod van andere woonvormen.

De woordvoerder van verantwoordelijke wethouder Tuning legt uit wat de gemeente concreet met deze aanbeveling heeft gedaan:  ‘De gemeente Haarlemmermeer heeft de uitspraak ter harte genomen dat belangstellenden voor een standplaats niet via Woningnet hun belangstelling kunnen uiten. Zij heeft enkele malen overleg gehad met een delegatie van bewoners. De gemeente wilde daarmee de actuele vraag beter in beeld brengen. Maar op grond van deze overleggen en op grond van eigen onderzoek is niet het vermoeden bevestigd dat er mogelijk een tekort zou zijn aan standplaatsen. Integendeel, na het controleren van bevolkingsgegevens ‘verdampte’ een groot deel van de door de delegatie opgevoerde personen. Sindsdien is er geen contact meer geweest en zouden de bewoners zelf inzichtelijk gaan maken wie van de starters die nu inwonen, op de lijst wilden staan.’

Volgens hem is het niet zo dat er na de deconcentratie - het versnipperen van het grote centrum over kleine locaties - tien plaatsen verloren zijn gegaan. ‘De gemeente Haarlemmermeer werkte toen samen met andere gemeenten vanuit een gemeenschappelijke regeling. Via die regeling zijn afspraken gemaakt over de deconcentratie. Het resultaat was dus niet minder standplaatsen maar standplaatsen op verschillende plekken. Als er in Haarlemmermeer minder zijn teruggekomen, dan zijn er in andere gemeenten bijgekomen.’
De woordvoerder geeft aan dat de gemeente Haarlemmermeer aan uitbreiding van het aantal standplaatsen wil meewerken ‘indien er sprake blijkt van een actuele vraag waarin het huidige aanbod onvoldoende en niet evenredig (in verhouding tot de schaarsteverhoudingen in de hele markt voor sociale huurwoningen) kan voorzien.’ Hiervoor zal de gemeente in overleg met de andere regiogemeenten opnieuw onderzoeken hoeveel animo er is.

De vraag wat de drempel is, hoeveel vraag er dan moet zijn voordat de gemeente Haarlemmermeer nieuwe vakken aanlegt, kan hij helaas nog niet beantwoorden. ‘We moeten eerst een goed beeld hebben van de behoefte, daarna volgt overleg met alle andere gemeenten in de stadsregio.’

bron: Het Wiel 2-2009, tekst & foto: Sanderijn Loonen


Meer weergeven »

Copyright © Het Wiel 2016 - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist. Tel. 030-2933863