De jarenlange ‘loodsenstrijd’ in Waalre; veel gedoe om niets

Jarenlang was er een strijd tussen het woonwagencentrum in Waalre en de gemeente. De loodsen die bewoners in de jaren tachtig zonder vergunning hadden gebouwd, maar altijd waren gedoogd, moesten en zouden worden afgebroken. Want de gemeente had een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Maar was alle drang en dwang ook echt nodig?

Expositie en herdenking Kamp Westerbork

Op 19 mei 2014 is het precies 70 jaar geleden dat het ‘zigeunertransport’ van Westerbork naar Auschwitz plaatsvond. In het kader daarvan is in Kamp Westerbork de expositie “Berookte Beelden – Sinti & Roma toen en nu”. Beeldend kunstenaar en creatief producent Ron Glasbeek schilderde een documentaire tentoonstelling over Roma & Sinti voor, tijdens en na WO II. Zijn schilderijen laten een paradoxaal verhaal zien waarin de reislust en vrijheidsbehoefte van Sinti en Roma worden doorkruist door registratie, razzia’s en deportatie.
Op Zondag 18 mei wordt tijdens een herdenkingsbijeenkomst stilgestaan bij het transport van de Sinti en Roma. Volgens officiële cijfers werden 245 ‘zigeuners’ gedeporteerd, 31 overleefden Auschwitz.

Vechten voor een toekomst in de wagen

Monica (bijna 20) uit Vlaardingen wil zelfstandig gaan wonen. Op het centrum aan de Holyweg was een plek vrij, dus vroeg ze of zij daar een woonwagen mocht neerzetten. Binnen de kortste keren was de standplaats ontmanteld, de stroom afgesloten en het schuurtje verdwenen. Monica liet het er niet bij zitten en stapte naar lokale tv en politiek.

Kerkrade heeft weer oog voor woonwagenbewoners

Soms lukt het om op te komen voor je recht. In Kerkrade sprak een bewoner in het gemeentehuis de raadscommissie toe. Hij wil een einde aan het uitsterfbeleid, waardoor een woonwagenstandplaats wordt opgeheven als die wordt verlaten. De wethouder belooft nu dat het gaat veranderen. 

Samen het verschil maken

De 27-jarige Mathinus uit Steenwijkerwold probeert bij de verkiezingen van 19 maart een plekje in de gemeenteraad van Steenwijkerland te bemachtigen. Als woonwagenbewoner in hart en nieren heeft hij warme gevoelens bij de uitgangspunten van de PvdA. “Wij hebben grote families en helpen elkaar zoveel mogelijk. Socialisme zit ons in de genen, alleen is er nooit een politiek stempel op geplakt.”

Teleurstelling over houding nieuwe minister

Minister Blok van Wonen is niet van plan de huisvestingssituatie en maatschappelijke positie van woonwagenbewoners nog te monitoren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanleg van standplaatsen en de positie van de groep, vindt Blok, en de landelijke overheid wil zich daar niet in mengen. De stand van zaken. 

Een meter boven het maaiveld

Sinds het afschaffen van de Woonwagenwet in 1999 geldt een woonwagen als een gewone woonvorm. Maar zo gewoon is die wagen bij nader inzien kennelijk ook weer niet. Zo voeren veel gemeenten een uitsterfbeleid. Ze willen van de kleine kampjes af. Mensen die er nu in een wagen wonen, mogen blijven staan, maar hun kinderen of familieleden krijgen geen vergunning.

Standplaatsenbeleid gemeenten geïnventariseerd

Omdat de minister dit naliet, hebben Jan Schneider en Tom de Booij eigenhandig het beleid van gemeenten inzake standplaatsen geïnventariseerd. De stand van zaken: voor de kinderen van woonwagenbewoners is er nauwelijks nog perspectief op een standplaats.

Op zoek naar een standplaats

Een stop op staanplaatsen, leegstaande staanplaatsen, opgeheven staanplaatsen. Jonge woonwagenbewoners die willen uitvliegen om een eigen nest te bouwen, kunnen vrijwel nergens terecht. Dus trekken ze noodgedwongen hun eigen plan en plaatsen illegaal een wagen. Zoals Guus en Soraya uit Hoofddorp deden.

Vernieuwde Amberdreef geopend

Het heeft jaren van strijd, leed  en emotionele overleggen gekost, maar de bewoners van de Amberdreef in Papendrecht kunnen weer opgelucht adem halen. Op 8 juli werd hun geheel vernieuwde locatie geopend door wethouder Koppenol. Met de overhandiging van een symbolische gouden reuzensleutel.


Meer weergeven »

Copyright © Het Wiel 2016 - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist. Tel. 030-2933863