College voor de Rechten van de Mens veroordeelt Hypotheekverstrekker

Mag een hypotheekverstrekker een hypotheek voor een woning weigeren omdat deze op een woonwagenlocatie staat? Nee, heeft het College voor de Rechten van de Mens onlangs geoordeeld. De hypotheekverstrekker, in dit geval Aegon Hypotheken BV, maakt zich daarmee schuldig aan onderscheid op grond van ras. (Wiel 1-2014)

Amsterdamse woonwagenvrouwen in beweging

Sinds 1 januari is de nieuwe Overlegwet van kracht. Deze wet verplicht verhuurders om over tal van zaken overleg te voeren met de huurders. In deze wet worden woonwagenbewoners ook genoemd als overlegpartners. Cathy Kabalt van het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) zag haar kans en begon rond te bellen. Inmiddels heeft zij al een groepje enthousiaste woonwagenvrouwen om zich heen verzameld. (Wiel 7-2009)

Copyright © Het Wiel 2016 - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 2011, 3500 GA Utrecht. Tel. 030-2933863