Bouwvergunning woonwagen en kosten vergunning

W15_7_SjoerdVoor het plaatsen van een woonwagen of ander soort bouwwerk is altijd een vergunning nodig. Vroeger heette dat de bouwvergunning en sinds enige tijd een omgevingsvergunning. De wetgeving op dit gebied is nog steeds in beweging. Over enige zou het zo moeten zijn dat er nog maar één wet is waarin alle zaken over bouwen en vergunningen geregeld wordt: de Omgevingswet. Advocaat woonwagenzaken Sjoerd Jaasma legt in dit artikel de bedoeling van de nieuwe wet uit, en gaat in op de kosten van een bouwvergunning.

Rechtspraak woonwagenzaken 2010-2015

Woonwagenadvocaat Sjoerd Jaasma sluit het jaar 2015 af met een kort overzicht van de belangrijkste uitspraken over woonwagens en woonwagenlocaties in de afgelopen vijf jaar. Aan bod komen uitspraken van rechters  over de bedrijfsloodsen in Waalre, de waardebepaling van een standplaats, woonwagen en juridisch eigendom, uitsterfbeleid, en tot slot huurbescherming.

Met of zonder verdieping

Hoe hoog mag een woonwagen zijn? De laatste jaren krijgt Sjoerd Jaasma deze vraag steeds vaker voorgelegd. Veel woonwagenbewoners hebben behoefte aan meer woonoppervlak, want ook de kinderen willen graag een eigen slaap-/studeerkamer. Dus waarom geen woonwagen mét verdieping...

Copyright © Het Wiel 2016 - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist. Tel. 030-2933863