Woonwagenrecht: De zaak Waddinxveen

De kantonrechter te Gouda heeft op 10 januari 2019 een belangrijke uitspraak gedaan waarin de vraag is beantwoord of een woonwagen hetzelfde is als een woonwagenwoning. De rechter wijst op twee artikelen uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en besluit dat een woonwagenwoning niet gelijkgesteld kan worden met een woonwagen.

‘Uitsterfbeleid – hoe nu verder

De meeste lezers zullen nu wel op de hoogte zijn van het nieuwe beleid van onze regering voor woonwagenstandplaatsen. Beleid is papier en dat is geduldig. Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat in uw gemeente standplaatsen gebouwd gaan worden, of opgeheven standplaatsen weer terugkomen, of geblokkeerde standplaatsen opnieuw verhuurd gaan worden. Advocaat woonwagenzaken Sjoerd Jaasma geeft tips.

Een woonwagen kopen; hoe zit het met de garantie?

Veel woonwagenbewoners hebben een eigen woonwagen. Sommige bouwen deze in eigen beheer maar de meeste bewoners zullen deze door een ander laten bouwen, een zogenaamde wagenbouwer. Af en toe komt er een zaak voorbij waarbij de kwaliteit van de wagen een probleem vormt. Hoe zit dat dan met de garantie en kun je de bouwer of de verkoper nog wel aanspreken na zo veel jaren? Advocaat woonwagenzaken Jaasma geeft uitleg in Woonwagenrecht.

Bouwvergunning woonwagen en kosten vergunning

W15_7_SjoerdVoor het plaatsen van een woonwagen of ander soort bouwwerk is altijd een vergunning nodig. Vroeger heette dat de bouwvergunning en sinds enige tijd een omgevingsvergunning. De wetgeving op dit gebied is nog steeds in beweging. Over enige zou het zo moeten zijn dat er nog maar één wet is waarin alle zaken over bouwen en vergunningen geregeld wordt: de Omgevingswet. Advocaat woonwagenzaken Sjoerd Jaasma legt in dit artikel de bedoeling van de nieuwe wet uit, en gaat in op de kosten van een bouwvergunning.

Rechtspraak woonwagenzaken 2010-2015

Woonwagenadvocaat Sjoerd Jaasma sluit het jaar 2015 af met een kort overzicht van de belangrijkste uitspraken over woonwagens en woonwagenlocaties in de afgelopen vijf jaar. Aan bod komen uitspraken van rechters  over de bedrijfsloodsen in Waalre, de waardebepaling van een standplaats, woonwagen en juridisch eigendom, uitsterfbeleid, en tot slot huurbescherming.

Met of zonder verdieping

Hoe hoog mag een woonwagen zijn? De laatste jaren krijgt Sjoerd Jaasma deze vraag steeds vaker voorgelegd. Veel woonwagenbewoners hebben behoefte aan meer woonoppervlak, want ook de kinderen willen graag een eigen slaap-/studeerkamer. Dus waarom geen woonwagen mét verdieping...


Meer weergeven »

Copyright © Het Wiel 2016 - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist. Tel. 030-2933863