Recht

rechtSjoerd Jaasma is advocaat woonwagenzaken en voorzitter van de stichting Woonwagennieuws Nederland die Het Wiel uitgeeft.
In Het Wiel schrijft hij regelmatig artikelen over wet- en regelgeving waar bewoners van woonwagens mee te maken (kunnen) krijgen. Wilt u meer informatie naar aanleiding van zijn artikelen, dan kunt u contact opnemen met zijn kantoor.

 • Let op advocaat Jaasma is verhuisd:

Adres: Pieter Calandlaan 769, 1069 SC Amsterdam.
Tel.: 020 – 6646930
E-mail: sjaasma@jaasmadewinter.nl

Zie ook: www.woonwagenadvocaat.nl


 • Mantelzorgwoning niet bij woonwagen; discriminatie?

  Sinds 1 november 2014 is het mogelijk geworden om vergunningvrij een mantelzorgwoning in de achtertuin te plaatsen. Wat zijn de regels.
  Aanbouw, vrijstaande woning of omgebouwde schuur
  Volgens het n [...] Lees verder »

 • Schade aan wagen door verzakking standplaats

  Met enige regelmaat lopen woonwagens schade op doordat de standplaats op diverse punten is verzakt. Dit leidt vaak tot schade aan tegelwanden en scheurvorming op diverse plaatsen. Bij extreme verzak [...] Lees verder »

 • Gemeente sloopt woonwagen

  De afgelopen jaren is het een aantal keren voorgekomen dat de gemeente een woonwagen die op een standplaats stond heeft gesloopt. Op basis van de nieuwsberichten kom ik op een stuk of drie grote en no [...] Lees verder »

 • Overname huurcontract

  Wanneer kun je het huurcontract overnemen van je ouders of grootouders als je op hetzelfde adres woont? Deze vraag wordt veel gesteld en in de praktijk komen deze situaties vaak voor. De wet is vrij d [...] Lees verder »

 • Woonwagen en handicap

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bij [...] Lees verder »

 • De bouwvergunning oftewel omgevingsvergunning

  De term bouwvergunning is eigenlijk niet meer juist. Tegenwoordig heet het omgevingsvergunning. De overheid wilde graag dat er minder regels zouden komen en minder verschillende vergunningen en lokett [...] Lees verder »

 • Mag ik de huurstandplaats overnemen van mijn ouders?

  Het lijkt een landelijke trend: steeds meer gemeenten en woningcorporaties gaan over tot verkoop van standplaatsen. Of ze geven standplaatsen in erfpacht. Een goede ontwikkeling, denk ik. Het zorgt er [...] Lees verder »

 • Huur of erfpacht

  Bewoners huren vaak een standplaats van een gemeente. Maar steeds vaker geven gemeenten bewoners ook de gelegenheid de standplaats in erfpacht te nemen. Wat is precies erfpacht en wat zijn de voordele [...] Lees verder »

 • Standplaats opgeheven, wat kun je doen

  Ik word regelmatig gebeld met de vraag: Bij ons komt een standplaats vrij maar deze wordt direct opgeheven, mag dat zomaar? Zoals bij veel vragen is ook in dit geval een antwoord niet eenvoudig. Wel k [...] Lees verder »

 • Huur en huurovereenkomst

  Op verzoek van de redactie sta ik dit keer stil bij het onderwerp huur en huurovereenkomst. Hoe zit het met het inhouden van huur als er gebreken zijn, hoeveel huurachterstand mag je hebben voordat he [...] Lees verder »

 • De huurcommissie en woonwagen

  Wij kennen in ons land een huurcommissie. Deze commissie heeft bepaalde bevoegdheden op het gebied van het huurrecht. Ook woonwagenbewoners die een woonwagen of standplaats huren, kunnen bij de huurco [...] Lees verder »

 • WOZ-waarde woonwagen

  Velen zullen al te maken gehad hebben met de WOZ (Wet waardering onroerende zaken). De WOZ is in 1994 ingevoerd om de waarde van alle onroerende zaken in Nederland vast te stellen. Op basis van de WOZ [...] Lees verder »

 • Woonwagen en bestemmingsplan

  Op het gebied van de ruimtelijke ordening, zeg maar de manier waarop in Nederland de grond wordt verdeeld in diverse functies, is veel veranderd. De ruimtelijke ordening bepaalt waar gewoond mag worde [...] Lees verder »

 • Overnemen huurcontract

  Steeds vaker komt het voor dat er grote problemen en zelfs conflicten instaat over wie nu een huurcontract mag overnemen of voortzetten. Hoe zit dat nu precies en wat zijn verstandige zaken om te rege [...] Lees verder »

 • Woonwagenruil of standplaatsruil

  De afgelopen tijd worden mij veel vragen gesteld over woningruil. Hoe zit dat, gelden daarvoor dezelfde regels bij standplaatsen, wat zijn die regels en wat kunnen we doen als het niet wordt toegestaa [...] Lees verder »

 • Geen onroerende zaakbelasting meer betalen...

  Goed nieuws op het front van de ontroerende zaakbelasting. De rechtbank in Breda heeft namelijk bepaald dat de eigenaar van de grond/standplaats de ontroerende zaakbelasting moet betalen. En dat is me [...] Lees verder »

 • Eigen woonwagen en de sociale dienst

  Per 1 januari 2004 is er een nieuwe bijstandswet gekomen met de mooie naam Wet Werk en Bijstand. Let op: de naam is niet zomaar gekozen, daar is over nagedacht. Eerst het woord werk en dan pas het woo [...] Lees verder »

 • Over kopen en huren en erfpacht...

  Standplaats kopen
  Het gebeurt steeds vaker dat gemeenten of woningbouwverenigingen de standplaatsen aan de zittende of nieuwe huurders verkopen. Op zich een prima zaak. U moet wel goed opletten wat e [...] Lees verder »

 • Overnemen huurcontract en de bouwvergunning

  Overnemen huurcontract

  Wanneer kun je het huurcontract overnemen van je ouders of grootouders als je op hetzelfde adres woont? Deze situatie komt in de praktijk vaak voor, en de wet is hier vrij du [...] Lees verder »

 • Bouwen: bezint eer ge begint...

  "Bezint eert ge begint". Dit gezegde gaat zeker op bij het plaatsen van een nieuwe woonwagen. Het laten bouwen of zelf bouwen van een woonwagen kost veel geld. Daarom is het absoluut belangrijk om van [...] Lees verder »

 • Overnemen standplaats... geen kwestie van onderling even regelen

  Er wordt nog steeds erg veel gebeld met vragen over het overnemen van stand plaatsen van vertrekkende familieleden of onlangs overleden familieleden. Omdat er zo´n groot tekort aan standplaatsen is z [...] Lees verder »

Copyright © Het Wiel 2016 - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist. Tel. 030-2933863